18 Temmuz 2024 Ana Sayfa English site English İletişim
Yatırımcılardan Gelen Sorular ve Cevapları

23 Temmuz  tarihinde KAP'a gönderilen duyuruya göre, yurt dışı kredilerin yurt içinde bir banka aracılığıyla refinansman edildiği belirtilmiştir.

Buna göre;
1) Yurt dışı kredilerin maliyetleri ve ortalama vadesi neydi?
2) Yurt içi kredilerin maliyetleri ne oldu?
3) Bu işlemin çeyreklik bazda finansman giderlerini kurun sabit olduğu varsayımı altında ne kadar azaltmasını  bekliyorsunuz?

Şirketimizin 1 Temmuz 2009 tarihinde, yurt içi ve yurt dışı proje ve yatırımlarının finansmanı için yurt dışında mukim bir bankadan kullanmış olduğu ortalama 2 yıl vadeli 13 milyon Euro ve 9 milyon USD tutarlarındaki kredilerin faizi yıllık %10 olup, 3 milyon USD tutarındaki kısmının geri ödemesi sonrasında kalan 13 milyon Euro ve 6 milyon USD tutarlarındaki
bölümü, Türkiye'de mukim bir bankadan yine ortalama 2 yıl vadeli ve Libor +%3,40 yıllık faizle kredi kullandırılmak suretiyle refinanse edilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirketimizin finansman maliyetlerinin, kurun sabit olduğu varsayımı altında çeyreklik bazda yaklaşık 465.000 TL azalması öngörülmektedir.

Çalışanlar için hisse senedi opsiyon planları var mıdır?
Türk Ticaret Kanunu şirketlerin kendi hisse senetlerini satın almasına veya çok sınırlı durumlar haricinde elde tutmasına izin vermemektedir. Bu hususta dikkate alınarak Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin bir hisse senedi opsiyon planı hazırlanmamıştır. Şirket çalışanlarının performansları, yetkinlik ve hedef bazlı olarak periyodik olarak değerlendirmeye tabi tutulmakta ve çalışanların terfi, görev değişikliği ve ödüllendirilmesi bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.

Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin hisse senetleri nerede kote edilmiştir?
Çelebi Hava Servisi A.Ş.'nin C Grubu hisse senetleri CLEBI.IS ismiyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Faaliyet raporlarına ve mali tablolarınıza nasıl ulaşabilirim?
Faaliyet raporlarımıza ve mali tablolarımıza Şirketimizin www.celebihandling.com adresli web sitesinde bulunan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilinmektedir. Bu bölümde yer alan ilgili dosyaları yüklemeyi başaramazsanız, yine "Yatırımcı İlişkileri > Bilgilendirme > İletişim bölümünde belirtilen ilgili personel/yöneticilerimize talebinizi doğrudan e-mail ve/veya telefon vasıtasıyla iletmeniz durumunda istemiş olduğunuz raporlar size ulaştırılacaktır.

Kamuoyuna yapmış olduğunuz duyurularınıza nasıl ulaşabilirim?
Duyurularımız ve özel durum açıklamalarımıza web sitemizin menüsündeki "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında “Bilgilendirme” bölümünden veya www.kap.gov.tr adresli web sitesinin “Sorgular” bölümünden ulaşabilirsiniz.

4 Ocak 2010 tarihli duyurunuzda bahsi geçen Celebi Nas'ın sermaye artırımı nasıl değerlendirilecek?
Söz konusu iştirakimizdeki sermaye artışı devam eden yatırımların finansmanında değerlendirilecektir.

Celebi IC'nin yürüttüğü herhangi bir operasyon kaldı mı? 4 Ocak 2010 tarihli duyurunuzda bahsi gecen Celebi IC'de sermaye artışı ne amaçla yapılmaktadır?
Söz konusu şirketimizin yürüttüğü herhangi bir faaliyet kalmamış olup şirket tasfiye aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Yürürlükte bulunan mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin öz kaynakları içerisinde yer alan dağıtılamamış kârları, yasal yedekleri ve şirketin ödenmiş sermayesi yapılacak kâr dağıtımı ve sermaye azaltımı işlemleri vasıtasıyla Şirketin ortaklarına ödenecektir.

Faaliyet raporlarınızda belirtilen uçuş sayısı ile uçak sayısı arasındaki fark nedir?
Her bir uçuş bir uçağın gelen veya giden olmak üzere yaptığı bir hareketi ifade etmektedir. Uçak sayısı ise gelen ve giden uçuşu bir uçak yaptığı için uçuş sayısının yarısı şeklinde göstermektedir.

Oransal Konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen ve Şirketinizin %49,99 oranında iştirakinin bulunduğu, Antalya 2. Dış Hatlar Terminalini işleten Çelebi IC Antalya Havalimanı Terminal Yatırım A.Ş. ("Celebi IC")'nin 2005 yılına ilişkin ciro beklentisi nedir, bu ciroyu oluşturan gelir unsurları nelerdir ve bu ciro Şirket tarafından hazırlanacak 2005 yılı mali tablolarına nasıl yansıyacaktır?
4 Nisan 2005 tarihi itibariyle faaliyete geçen Çelebi IC'nin 31.12.2005 sonundaki Havalimanı Terminal İşletmeciliği gelirlerinden (yolcu hizmetleri, uçuş hizmetleri, kira gelirleri ve diğer gelirler) kaynaklanan tahmini cirosu yaklaşık 75 Milyon YTL olup, bu cironun önemli kısmı yolcu servis ücret gelirlerinden oluşmaktadır.

Çelebi IC ile DHMİ arasında imzalanan "Antalya Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminal Binası ("Terminal") yapım, işletim ve devir işlerine ait uygulama sözleşmesi" ve Terminal'in yapım ve işletimine ilişkin ihale şartnamesine göre DHMİ, dış hat giden yolcu servis ücreti kişi başı 15 ABD Doları olmak üzere 2005 yılında 2.211.138 yolcuya tekabül eden dış hat yolcu servis ücret gelirini Çelebi IC'ye garanti etmiş olup müteakip işletme yıllarında bu sayı bir önceki işletme yılına göre %3 artırılarak hesaplanacaktır. Bir işletme yılında DHMİ tarafından garanti edilen yolcu sayısına ulaşıldıktan sonra yolcu servis ücretinin tamamı DHMİ'ne ait olacaktır.

Söz konusu 75 Milyon YTL'lik tutarın %49,99'u olan yaklaşık 36,7 Milyon YTL'nin, 31.12.2005 tarihi itibariyle hazırlanacak konsolide mali tablolarımıza satış geliri olarak intikal etmesi beklenmektedir.

Oransal Konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilen ve Şirketinizin %49,99 oranında iştirakinin bulunduğu Antalya 2. Dış Hatlar Terminalini işleten Çelebi IC'nin faaliyet sonuçları Şirketiniz konsolide mali tablolarına ne zaman yansıyacaktır?
Şirketimizin müşterek yönetim konsolidasyon metoduna göre % 49,99 iştirak oranından konsolide ettiği Çelebi IC, Şirket ve DHMİ arasında 24 Şubat 2004 tarihinde imzalanan "Antalya Hava Limanı 2. Dış Hatlar Terminal Binası ("Terminal") yapım, işletim ve devir işlerine ait uygulama sözleşmesi" gereğince 23 Mart 2004 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu sözleşme ve bu sözleşmeye ek olarak yapılan 10 Kasım 2004 tarihli sözleşmeye göre, Terminal yapımı tamamlanmış ve 4 Nisan 2005 tarihinde faaliyete başlanmıştır. Buna göre, Çelebi IC'nin faaliyet sonuçları (Yatırım dönemine ait) Şirketimiz konsolide mali tablolarına 30.06.2004 tarihinden itibaren intikal etmeye başlamış olmakla birlikte terminal yapımının tamamlanıp faaliyete geçilmesi 4 Nisan 2005 tarihinden itibariyle gerçekleştiğinden faaliyet gelirleri 30.06.2005 tarihinden itibaren hazırlanan konsolide mali tablolarımıza yansıyacaktır.

 


Duyurular
• 2023 yılı Faaliyet Raporu yayınlandı.